July 2021

0
More

त्यो के आकाश नि ड्याडी ?

  • July 24, 2021

‘ऊ त्यो के ड्याडी ?’ भुइँमा खेल्दै गरेकोउसको मसिनो औंला माथि आकाशतिर उठ्योर, अखबार पढ्दै गरेको मेरो आँखाउसको प्रश्नलेअनायासै ऊतिर तानियो ऊ घरी आकाश हेथ्र्योर, मलाई...