July 2021

0
More

त्यो के आकाश नि ड्याडी ?

  • July 24, 2021

‘ऊ त्यो के ड्याडी ?’ भुइँमा खेल्दै गरेकोउसका मसिना औंलाहरु माथि आकाशतिर उठेर अखबार पढ्दै गरेका मेरा आँखाहरुउसका प्रश्नहरुलेअनायासै ऊतिर तानिइरहे ऊ घरी आकाश हेथ्र्योर मलाई...