July 2021

0
More

त्यो के आकाश नि ड्याडी ?

  • July 24, 2021

भुइँमा खेल्दै गरेकोउसको मसिनो औंला माथि आकाशतिर उठ्योर, अखबार पढ्दै गरेको मेरो आँखाउसको प्रश्नलेअनायासै ऊतिर तानियो ऊ घरी आकाश हेथ्र्योर, मलाई हेथ्र्योघरी मलाई हेथ्र्योर, आकाश हेथ्र्यो...