October 2022

0
More

गाउँको माड्साब

  • October 28, 2022

आउनुहोसम तपाईसँग उहाँलाईपरिचय गराउँछु उहाँ मेरो गाउँको माड्साब कक्षामा भूगोल पढाउनु हुन्छअर्थशास्त्रका एक दुई कक्षा लिनुहुन्छराजनीति उहाँको शौककहिले समाजशास्त्र पढाउनु हुन्छराजनीतिक अर्थशास्त्रकोज्ञाता हुनुहुन्छ तपाईं उहाँलाईजुनसुकै नामले...